connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Campylobacter jejuni

Campylobacter jejuni (อ่านออกเสียงว่า camp-e-low-back-ter j-june-eye) เป็นแบคทีเรีย (bacteria) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) ที่สำคัญชนิดหนึ่ง เป็นแบคทีเรียแกรมลบ (Gram negative bacteria) มีรูปร่างบิดเป็นเกลียว

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ

  • ต้องการออกซิเจนเพียงเล็กน้อยเพื่อการเจริญ (microaerophilic bacteria) คือต้องการออกซิเจนเพียง 3-5 เปอร์เซนต์   (ในบรรยากาศปกติ มีออกซิเจน 21%)
  • ชอบอุณหภูมิสูง (thermophilic bacteria) อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเจริญ (optimum temperature) คือ 42 องศาเซลเซียส

 

แหล่งที่พบและการปนเปื้อนในอาหาร

Campylobacter พบได้ทั่วไปในสัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย แกะ แพะ หมู ไก่ เป็ด ห่าน นก แมว หมา และในสัตว์ป่า รวมทั้งหนู และสัตว์น้ำเค็ม โดยแบคทีเรียนี้จะอาศัยอยู่ในลำไส้ และถูกขับถ่ายออกมาพร้อมอุจจาระ และปนเปื้อนออกมาในสิ่งแวดล้อม เช่น ในดิน และแหล่งน้ำ

อาหารที่มักพบเป็นสาเหตุของการระบาด คือ เนื้อไก่

โรคและอาการของโรค

การเกิดโรค เนื่องจากการบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อ พบการก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 1975 โดยทำให้เกิดโรค
ลำไส้อักเสบ (gastrointestinal illness) อาการของโรค คือ อาการท้องเสีย บางครั้งถ่ายเป็นเลือด ปวดท้อง มีไข้ วิงเวียน คลื่นไส้ และอาเจียน ความรุนแรงของอาการในคนไข้แต่ละคนอาจไม่เท่ากัน โดยปกติผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อจะหายภายใน 10 วัน แต่ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการเรื้อรัง

 

Reference

การลดเชื้อ Campylobacter jejuni ในซากไก่ด้วยคลอรีนและโอโซน www.agri.kmitl.ac.th/...php/...campylobacter-jejuni-/download(เข้าชม 4,898 ครั้ง)

สมัครสมาชิก