Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Microaerophilic bacteria

Microaerophilic bacteria หรือ Microaerophile คือ แบคทีเรียที่ต้องการออกซิเจนเพียงเล็กน้อยเพื่อการเจริญ คือต้องการออกซิเจนเพียง 3-5 เปอร์เซนต์
(ในบรรยากาศปกติ มีออกซิเจน 21%)

 

แบคทีเรียในกลุ่มนี้ ได้แก่ Campylobacter jejuni ซึ่งเป็นแบคทีเรีย (bacteria) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) ที่สำคัญชนิดหนึ่ง(เข้าชม 1,458 ครั้ง)

สมัครสมาชิก