connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Wheat flour / แป้งข้าวสาลี

 

แป้งข้าวสาลี (wheat flour)

แป้งข้าวสาลี (wheat flour) เป็นแป้ง (flour) ที่ได้จากเมล็ดของข้าวสาลี (wheat) โดยใช้ส่วนที่เป็นเอนโดเสเปิร์ม นำมาโม่ (milling) ให้เป็นผงละเอียด

โปรตีนในแป้งสาลี ทำให้แป้งสาลีมีสมบัติเฉพาะที่ต่างจากแป้งอื่น ประกอบด้วย โปรตีนกลูเตนิน (glutenin) และไกลอะดิน (gliadin) ในสัดส่วนเท่าๆ กัน จะสร้างพันธะไดซัลไฟด์ (disulfidebond) ทำให้ได้กลูเตน (gluten) ซึ่งมีลักษณะเหนียวและยืดหยุ่น สามารถเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ผลิตขึ้นโดยสารที่ทำให้ขึ้นฟู (leavening agent) เช่น ยีสต์ (yeast) หรือผงฟู (baking powder) เอาไว้ได้ ทำให้รักษารูป

ผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวสาลี

 
เบเกอรี่ (bakery) อาหารเส้น
 • ขนมปัง (bread)
 • ขนมเค้ก (cake)
 • คุ้กกี้ (cookie)
 • พาย (pie)
 • เครกเกอร์ (cracker)
 • พาสต้า (pasta)
 • บะหมี่เหลือง (yellow alkaline noodle)
 • อุด้ง (udon)
 • ราเมน (ramen)
 • หมีฮกเอี้น (Hokkien noodle)
 • แผ่นเกี๊ยว (wonton skin)
 • บะหมีสำเร็จรูป (instant noodle)
 

ชนิดของแป้งข้าวสาลี

 

แป้งเอนกประสงค์ (All Purpose Flour)

 

การใช้แป้งเอนกประสงค์ทำ

sponge cake

click for more cake

แป้งเอนกประสงค์ (All-purpose flour) คือแป้งสาลีที่ผลิตจากการนำส่วนที่เป็นเอนโดเสปิร์ม (endosperm) ของเมล็ดข้าวสาลีซึ่งแยกส่วนที่เป็นรำ (bran) และคัพพะ (germ) ออกแล้วมาบดให้ละเอียด

แป้งเอนกประสงค์ผลิตจากข้าวสาลีชนิดแข็ง (hard wheat) หรือจากการผสม hard wheat และ soft wheat เข้าด้วยกัน ใช้สำหรับผลิตขนมอบได้หลายชนิด ตามชื่อเรียก คือใช้ได้เอนกประสงค์ เช่น

 • ใช้ทำขนมปัง (bread) ที่ขี้นฟูด้วยยีสต์ (yeast bread)
 • เค้ก (cake)
 • คุกกี้ (cookie)
 • พาย (pie)
 

enriched all-purpose flour หมายถึงแป้งข้าวสาลีเอนกประสงค์ที่เสริมเหล็กและวิตามิน บี 4 ชนิดหลัก (thiamin, niacin, riboflavin และ folic acid) ในปริมาณที่เทียบเท่าหรือมากกว่าที่พบใน whole wheat flour เพื่อเสริมคุณค่าทางโภชนาการ โดยปกติ enriched flour มีปริมาณ folic acid มากว่า whole wheat flour สองเท่า

และมากกว่าแป้งสาลีประมาณ 5 เปอร์เซนต์ ที่ผลิตในสหรัฐอเมริการเป็นประเภท enriched flour

 

bleached all-purpose flour

แป้งข้าวสาลีเอนกประสงค์ฟอกสี เป็นแป้งข้าวสาลีเอนกประสงค์ที่ผ่านการฟอกขาว (bleaching) ด้วยสารฟอกขาว (bleaching agent) โดยการอบด้วย ก๊าซคลอรีน (chlorine gas) หรือ benzoyl peroxide เพื่อฟอกให้แป้งมีสีขาวสว่างขึ้น คลอรีนมีผลต่อคุณภาพการอบโดยจะออกซิไดส์แป้ง ซึ่งเรียกว่า maturing flour ซึ่งมีผลดีต่อคุณภาพของเค้กและคุ้กกี้

สารฟอกขาว (bleaching agent) ที่ใช้จะต้องไม่เหลือสารตกค้างที่เป็นอันตราย หรือทำลายสารอาหาร

 

unbleached all-purpose flour เป็นแป้งที่ฟอกสีด้วยออกซิเจนในอากาศระหว่างการบ่ม (aging) แป้ง แป้งมีความขาวน้อยกว่าแป้งฟอกสี

แป้งฟอกสีและแป้งไม่ฟอกสีมีคุณค่าทางโภชนาการไม่แตกต่างกัน แต่แป้งฟอกสีทำให้เค้กและคุ้กกี้ที่ผลิตได้มีคุณภาพดีกว่า

Bread Flour

 

ดูรายละเอียดที่ bread

แป้งขนมปัง (bread flour) เป็นแป้งที่ได้จากการบดเอนโดเสปิร์มของเมล็ดข้าวสาลี hard red spring ส่วนใหญ่จะใช้ในโรงงานผลิตขนมปัง ที่มีจำหน่ายปลีก มีทั้งชนิดฟอกสีและไม่ฟอกสี ส่วนใหญ่จะเป็นประเภท enriched flour

แป้งขนมปังมีสมบัติทั่วไปคล้ายกับแป้งข้าวสาลีเอนกประสงค์ แต่มีความแข็งแรงของกลูเตนมากกว่า ขึ้นฟูได้ด้วยยีสต์ (yeast)

Self-Rising Flour

 
 

self-rising flour คือแป้งเอนกประสงค์ (all purpose flour) ที่มีส่วนผสมของเกลือและ leavening agnt

self-rising flour 1ถ้วยตวงจะมีผงฟู (baking powder) 1 1/2 ช้อนชา และมีเกลือ 1/2 ช้อนชา

self-rising flour ใช้แทนแป้งเอนกประสงค์ในสูตรได้ โดยการลดเกลือและผงฟูลงตามสัดส่วนที่มีผสมอยู่แล้วในแป้งนี้

Cake Flour

 
แป้งเค้ก (cake flour) ได้จากการโม่ แป้งสาลีชนิดอ่อน (soft wheat) ซึ่งมีปริมาณโปรตีน ละกลูเตน (gluten) ต่ำ เหมาะสำหรับทำเค้ก (cake) คุ้กกี้ (cookie) เครกเกอร์ และพาย

Pastry Flour

 
  แป้งพาย (pastry flour) เป็นแป้งที่มีโปรตีนและกลูเตนปานกลาง มีปริมาณสตาร์ซ (starch) น้อยกว่า แป้งเค้กโม่ได้จากข้าวสาลีชนิดอ่อน (soft wheat) มีโปรตีนต่ำใช้ทำเพสตรี (pastry) ชนิดต่างๆ

Gluten Flour

 
  แป้งกลูเตน (gluten flour) ผลิตได้จากข้าวสาลีที่มีโปรตีนและกลูเตน (gluten) สูงมาก มีปริมาณโปรตีนมากกว่าแป้งขนมปัง (bread flour) ใช้ผสมกับแป้งสาลีโปรตีนต่ำ หรือแป้งจากเมล็ดธัญพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่ข้าวสาลีใช้ปรับปรุงคุณภาพขนมอบ และผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นฟูได้ด้วยยีสต์ (yeast) ที่มีโปรตีนสูง

Vital Wheat Gluten

 
  Vital wheat gluten เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกกลูเตนออกจากแป้งข้าวสาลีที่มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลัก นำมาทำให้แห้ง vital wheat gluten เหลือปริมาณสตาร์ซ (starch) เพียงเล็กน้อย

Semolina

 

ซาโมลินา (Semolina) ได้จากการนำเอนโดเสปิร์มของข้าวสาลีดูรัม (durum wheat) มาบดหยาย มีปริมาณโปรตีนและกลูเตน (gluten) สูง ใช้สำหรับผลิตพาสต้า (pasta) เช่น มักโรนี (macaroni) และสปาเกตตี้ (spaghetti) และยังใช้เพื่อผลิต couscous ในอาฟริกา และลาตินอเมริกา

Durum Flour

 
  Durum flour เป็นผลพลอยได้ของการผลิต ซาโมลินา (samolina) ใช้สำหรับผลิตเส้นบะหมี่ (noodle) เส้นพาสต้า (pasta) และขนมปัง (bread) บางชนิด

Whole Wheat Flour

 

Whole wheat flour อาจเรียกว่า Graham flour เป็นแป้งข้าวสาลีที่มีเนื้อหยาบ มีส่วนผสมของรำ (bran) และคัภพะ (germ) ผลิตภัณฑ์ขนมอบที่ได้จากแป้ง whole wheat flour จะมีเนื้อแน่น หนักกว่าที่ผลิตได้จากแป้งสีขาว (white flour) ที่แยกเอารำและคัพพะออกแล้ว

ในสูตรอาจใช้ whole wheat flour ผสมกับ แป้งขาว (white flour)

Farina wheat flour

 

farina hot breakfast

ฟารินา (farina) เป็นแป้งที่ได้จากการนำเอนโดเสปิร์มของข้าวสาลีชนิดแข็ง (hard wheat) ใช้เป็นวัตถุดิบหลัก ของ hot breakfast cereal และอาจใช้เพื่อผลิตพาสต้า
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference

http://www.wheatflourbook.org/Main.aspx?p=1

 (เข้าชม 11,837 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก