Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Piston pump / ปั้มแบบลูกสูบ

ปั๊มแบบลูกสูบ ( หรือ plunger pump) เป็นปั๊มที่มีลูกสูบ (piston) ซึ่งเคลื่อนที่กลับไปมาในกระบอกสูบ (cylinder) เพื่อสูบและส่งของเหลวเป็นจังหวะ



(เข้าชม 429 ครั้ง)

สมัครสมาชิก