Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

in vitro / นอกกาย

การศึกษาในห้องทดลอง หลอดทดลอง ในสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้น หรือภายนอกร่างกายสิ่งที่มีชีวิต(เข้าชม 598 ครั้ง)

สมัครสมาชิก