Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Protein efficiency raito / อัตราส่วนประสิทธิภาพของโปรตีน

Protein efficiency ratio (PER) หมายถึง อัตราส่วนประสิทธิภาพของโปรตีนที่กินเข้าไปต่อการเพิ่มน้ำหนักของมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง(เข้าชม 607 ครั้ง)

สมัครสมาชิก