connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Streptococcus thermophilus / สเตรปโตค็อกคัส เทอร์โมฟิลัส

Streptococcus thermophilus เป็นแบคทีเรียในสกุล (geuns) Streptococcus ที่สร้างกรดแล็กทิก (lactic acid bacteria)
เจริญในสภาพที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำ หรือไม่มีออกซิเจนเป็นแบคทีเรียที่ชอบร้อน (thermophilic bacteria) ใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากน้ำนม (fermented dairy product) ได้แก่ นมเปรี้ยว เช่น โยเกิร์ต เนยแข็งโดย จะเปลี่ยนน้ำตาล
แล็กโทส (lactose) น้ำนม เป็นกรดแล็กทิก (lactic acid) และสร้างกรดฟอร์มิก (formic acid) ส่งเสริมการเจริญของ
Lactobacillus

 (เข้าชม 3,329 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก