connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Streptococcus

Streptococcus เป็นชื่อสกุล (genus) ของแบคทีเรียในวงศ์ (family) Streptococcaceae ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมบวก
(G
ram positive bacteria)

 • จัดอยู่ในกลุ่ม lactic acid bacteria ที่สามารถหมัก น้ำตาลกลูโคส (glucose) น้ำตาลแล็กโทส (lactose) ให้เกิดกรดแล็กทิก
  (
  lactic acid fermentation) ประเภท homofermentation
 • รูปร่างเป็นทรงกลม (coccus) หรือรูปไข่ ต่อกันเป็นสายหรือเป็นคู่
 • เจริญได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน (facultative anaerobe)
 • ต้องการสารอาหารที่มีโครงสร้างซับซ้อน
 • ไม่สร้างสปอร์ (non spore forming bacteria)
 • มักจะไม่เคลื่อนที่
 • ทนต่อการฉายรังสี (food irradiation) สายพันธุ์ที่ทนต่อรังสีได้ดี ได้แก่ Streptococcus faecalis

แหล่งที่พบ

พบในลำไส้ นํ้าลาย และอุจจาระของ มนุษย์ และสัตว์ พืชบางชนิด และ อาหารสัตว์ เครื่องมือที่ใช้ในโรงนม

 

ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหาร

 

1. ใช้ในการหมัก (fermentation) ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ซาวเคราท์ (sauerkraut) แตกกวาดอง เนยแข็ง (cheese) น้ำนมหมัก
(
fermented milk) โยเกิร์ต (yogurt) cultured butter, ครีมเปรี้ยว แหนม เป็นต้น

2. เป็นสาเหตุของการเสื่อมเสีย (microbial spoilage) ของอาหารหลายชนิด เช่น การเสื่อมเสียของน้ำนม การเสื่อมเสียของเนื้อสัตว์

แปรรูป เช่น แฮม ไส้กรอก
นํ้าผลไม้เข้มข้น อาหารกึ่งแห้ง ครีม ผลไม้บรรจุกระป๋อง เป็นต้น

สายพันธุ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร(เข้าชม 5,082 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก