connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Freshness indicator / ดัชนีความสด

เป็น intelligent packaging หรือบรรจุภัณฑ์ฉลาดชนิดหนึ่ง ที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้ความสดของอาหาร โดยสังเกตการเปลี่ยนสีที่ของฉลากผลิตภัณฑ์ ซึ่งมองเห็นได้ง่ายด้วยตาเปล่า ใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ความสดของอาหารได้หลายชนิด เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล โดยระหว่างที่วางจำหน่ายอาหาร หากอาหารเน่าเสีย จะมีสารหรือแก๊สระเหยที่จุลินทรีย์สร้างขึ้น หรือ อาหารผลิตขึ้นมาซึ่งใช้เป็นดัชนีแสดงว่าอาหารไม่สด โดยจะเกิดปฏิกิริยาทำให้สีบนฉลากเปลี่ยนไป(เข้าชม 905 ครั้ง)

สมัครสมาชิก