connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Sainte-Maure de Touraine

Sainte-Maure de Touraine เป็นเนยแข็ง (cheese) พื้นเมือง ซึ่งตั้งชื่อตามเมืองเล็กๆ เมื่องหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส ผลิตจากน้ำนมแพะไขมันเต็ม เป็นเนยแข็งสด (fresh cheese) ที่ไม่ผ่านการพาสเจอไรซ์ (pasteurization)

 

 

การผลิตเนยแข็ง Sainte-Maure de Touraine มีวิธีการเบื้องต้นเหมือนเนยแข็งทั่วไป หลังจากตกตะกอนเคซีน (casein) แล้วแยกเอาเวย์ (whey) ออก จะอัดเป็นก้อนแข็งมีรูปร่างเป็นท่อน ยาว มีหลอดเสียบตรงกลาง เนยแข็งประเภทนี้จะบ่มผิวหน้าด้วยเชื้อรา (mold) Penicillium สายพันธุ์ Penicillium candidum ให้ ปกคลุมผิวหน้าด้วยไมซีเลียมและสปอร์ สีฟ้า-เทา (blue-grey mold)

เนยแข็ง Sainte-Maure de Touraine มีกลิ่นรสแรง ใช้รับประทานโดยปาดบนขนมปังฝรั่งเศส เมื่อเก็บรักษาไว้นาน กลิ่นและรสชาติจะแรงขึ้นลักษณะราที่ผิวหน้าจะหนาขึ้นและเป็นรอยย่น

 

Click! กรรมวิธีการผลิต เนยแข็งชนิด Sainte-Maure de Touraine

 (เข้าชม 1,523 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก