Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Brie

Brie (อ่านว่า บรี) เป็นชื่อเนยแข็ง (cheese) ชนิดหนึ่งที่มีแหล่งผลิตมาจากประเทศฝรั่งเศส คำว่า บรี (Brie) เป็นชื่อแคว้นๆ หนึ่งของฝรั่งเศส

Brie เป็นเนยแข็งชนิดอ่อน (soft cheese) มีเนื้อสัมผัสคล้ายครีม เป็นเนยแข็งที่มีการบ่มด้วยเชื้อรา (mold) บริเวณผิว ทำให้มีผิวราสีขาวปนเทา

การผลิต Brie

Brie chesse มีวัตถุดิบ คือน้ำนมวัว อาจทำจากน้ำนมไขมันเต็ม หรือน้ำนมพร่องไขมัน โดยตกตะกอนโปรตีนเคซีน (casein) ด้วยเอนไซม์ เรนิน (rennin) แล้วอัดเป็นก้อนกลม เมื่อแข็งตัวดีแล้วเอาออกจากพิมพ์ แช่ในน้ำเกลือ แล้วเสปรย์ผิวด้วยสปอร์ของเชื้อรา Penicillium สายพันธุ์ที่ใช้ได้แก่ Penicillium candidum, Penicillium camemberti หรือ Brevibacterium linens แล้วบ่มในห้องควบคุมอุณหภูมิ ประมาณ 4-5 สัปดาห์ ให้เส้นใยของราเจริญปกคลุมผิวหน้าของก้อนเนยแข็ง จะเกิดกลิ่นรสชาติเฉพาะ

 

Brie cheese หากทำจากน้ำนมไขมันเต็ม จะมีไขมันเฉลี่ยประมาณร้อยละ 45 มีลักษณะเนื้อสัมผัสอ่อน เป็นครีมนุ่ม ใช้มีดตัดได้ นิยมรับประทานกับแครกเกอร์ ขนมปัง หรือครัวซอง

 (เข้าชม 469 ครั้ง)

สมัครสมาชิก