Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Centrifugal clarifier

Centrifugal clarifier เป็นเครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifuge) ที่ใช้ขจัดสิ่งสกปรกออกจากอาหารเหลว โดยการเหวี่ยงให้ตกตะกอนมักใช้กับน้ำนม น้ำผลไม้ และน้ำมันพืช

ที่มา : http://www.gea-liquid.com/gealiquid/cmsdoc.nsf/webdoc/webb7t3al4

 (เข้าชม 1,233 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก