connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Lactic acid / กรดแล็กทิก

กรดแล็กทิก (lactic acid) เป็นกรดอินทรีย์ (organic acid) ชนิดหนึ่ง มีสูตรโมเลกุลคือ C3H6O3 อาจเรียกว่า 2-Hydroxy propionic acid หรือ 1-Hydroxyethane-1-carboxylic acid

lactic acid

กรดแล็กทิกที่ได้จากการหมัก

กรดแล็กทิก สร้างได้โดยแบคทีเรียที่ผลิตกรดแล็กทิก (lactic acid bacteria) ระหว่างกระบวนการหมัก (fermentation) อาหารหลายชนิด ได้แก่

การใช้กรดแล็กทิกเพื่อเป็นวัตถุเจือปนในอาหาร

กรดแล็กทิกใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) เพื่อปรับความเป็นกรดในอาหาร

อาหาร

ปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้

(มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม)

มะกอกดอง

15,000

เห็ดสเตอริไลซ์

5,000 ใช้อย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับกรดซิตริก แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินปริมาณดังกล่าว

อาหารเสริมสำหรับเด็กชนิดแป้ง

15,000 ในอาหารที่ปราศจากน้ำ

ผลิตภัณฑ์นม ยกเว้น นมจืดชนิดเหลว นมเปรี้ยวไม่ปรุงแต่งครีมพาสเจอร์ไรซ์ ครีมสเตอริไลซ์ ครีมยูเอชที วิปปิ้งครีม และครีมไขมันต่ำ

ปริมาณที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำผสมน้ำมัน (อิมัลชัน) เช่น เนยเทียม มินารีน รวมทั้งขนมหวานทำนองนี้

ปริมาณที่เหมาะสม

ไอศกรีม

ปริมาณที่เหมาะสม

ผลไม้ที่ผ่านกรรมวิธี เช่น ผลไม้แห้ง ผลไม้ผ่านกรรมวิธีบรรจุกระป๋อง (canning) ขนมหวานจากผลไม้ เป็นต้น

ปริมาณที่เหมาะสม

พืชผัก สาหร่าย ถั่วเปลือกแข็ง และเมล็ดพืชต่าง ๆ ที่ผ่านกรรมวิธี เช่น พืชผักแห้ง พืชผักที่ผ่านกรรมวิธีบรรจุกระป๋อง เป็นต้น ยกเว้นกรรมวิธีแช่เยือกแข็ง มะกอกดอง และเห็ดสเตอริไลซ์

ปริมาณที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน เช่น ลูกกวาด ลูกอม ช็อกโกแลต หมากฝรั่ง เป็นต้น

ปริมาณที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ธัญพืชอาหารเช้า ขนมหวานจากธัญพืช แป้งสำหรับชุบอาหารทอด และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง

ปริมาณที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์ขนมอบ เช่น ขนมปังขนมเค้กคุกกี้ ขนมพาย เป็นต้น

ปริมาณที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์เนื้อ ยกเว้นเนื้อสด

ปริมาณที่เหมาะสม

สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ยกเว้นสัตว์น้ำสดและสัตว์น้ำแช่เยือกแข็ง

ปริมาณที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์ไข่ ยกเว้นไข่สด ไข่เหลว และไข่แช่เยือกแข็ง

ปริมาณที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์ประเภทซอส ซุป สลัด และผลิตภัณฑ์โปรตีนสกัด

ปริมาณที่เหมาะสม

อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ปริมาณที่เหมาะสม

เครื่องดื่ม ยกเว้นน้ำผักผลไม้ น้ำแร่ธรรมชาติ ชา กาแฟ เครื่องดื่มสมุนไพรชนิดชงและเครื่องดื่มจากธัญพืช

ปริมาณที่เหมาะสม

อาหารทารก

ปริมาณที่เหมาะสม

 

Reference

1 ตารางการใช้วัตถุเจือปนอาหาร แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2547

 

 (เข้าชม 10,280 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก