Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Cocoa liquor

Cocoa liquor อาจเรียกว่า cocoa mass หรือ cocoa paste คือ ของเหลวข้นหนืดที่ได้จากการบด (grinding) เนื้อในของเมล็ดโกโก้ (cocoa) ซึ่งผ่านการคั่ว (roasting) และกะเทาะเปลือกออก เหลือแต่ส่วนที่เป็นเนื้อ ซึ่งเรียกว่า cocoa nib มีไขมันเป็นส่วนประกอบประมาณ 56 เปอร์เซ็นต์ มีของแข็ง (cocoa solid) 41 และมีน้ำ ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อบดจะมีเนื้อละเอียด เนียน มึความหนืดสูง มีส่วนประกอบหลัก คือ เนยโกโก้ (cocoa butter) และเนื้อโกโก้ (cocoa solid ) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตช็อกโกแลต

 (เข้าชม 950 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก