Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Linear Low Density Polyethylene / LLDPE

Linear Low Density Polyethylene หรือ พอลิเอทิลีน (polyethylene) ความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เรียกย่อว่า LLDPE

เป็นพอลิเอทิลีน ที่มีความหนาแน่นต่ำ แต่ต่างจาก Low density polyethylene (LDPE) ที่มีความใสมากกว่า

- ใช้ผลิตแผ่นฟิล์มใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยใช้รวมกับวัสดุอื่น เป็นวัสดุประสาน (larminate) สำหรับบรรจุอาหาร และใช้กับบรรจุภัณฑปลอดเชื้อ (aseptic packaging) โดยใช้เป็นชั้นหรือตัวกลางปิดผนึกสำหรับ sealing layer ใน

  • Aseptic carton
  • Bag in box
  • บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแช่เย็น หรือแช่เยือกแข็ง (frozen food)


(เข้าชม 1,412 ครั้ง)

สมัครสมาชิก