connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Instant noodle / บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (instant noodle) เป็นอาหารแห้ง ประเภทอาหารกึ่งสำเร็จรูป 

คำนิยามตาม มอก 271- 2548 หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยเส้นบะหมี่ (noodle) ซึ่งทำจากแป้งข้าวสาลี (wheat flour)
ที่มีโปรตีนสูง (โปรตีนประมาณ 11%) ที่ทำให้สุกหรือสุกบ้างแล้ว เครื่องปรุง แต่งกลิ่นรสต่างๆ และน้ำมันปรุงรสในอัตราส่วน
ที่เหมาะสม บรรจุในซองขนาดเล็ก แล้วรวมบรรจุในภาชนะเดียวกัน ปรุงรับประทานได้โดยใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที

เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส หมายถึง วัตถุที่ใช้ในการปรุงแต่งรส (flavoring agent) เช่น ซุปแห้งหรือโปรตีนเข้มข้น เกลือ พริกไทย พริกป่น

กรรมวิธีการผลิตบะหมีสำเร็จรูป

instant noodle

ที่มา : http://www.mama.co.th/faqs.php?cate=Tmc9PQ==

 

กรรมวิธีการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตบะหมี่สำเร็จรูปคือแป้งข้าวสาลี (wheat flour) ซึ่งเป็นแป้งข้าวสาลีที่มีปริมาณโปรตีนสูง
โรงงานขนาดใหญ่จะเก็บแป้งข้าวสาลีไว้ในไซโล (silo) ซึ่งมีระบบการร่อนผ่านตะแกรงร่อน (seive) และผ่านเครื่องตรวจ
จับโลหะ เพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนทางกายภาพแป้งข้าวสาลีจะถูกลำเลียงเข้ามาสู่สายการผลิตด้วยอุปกรณ์ลำเลียงด้วยลม
(pneumatic conveyor)

 • การผสม แป้งข้าวสาลี และส่วนผสมต่างๆ ตามสูตร
 • นวดแป้ง (kneding) กับน้ำด่าง (ภาษาญี่ปุ่่นเรียกว่า คันซุย) เพื่อทำให้โปรตีนกลูเตน (gluten) ในแป้งข้าวสาลีเกิดเป็น
  โด (dough) เหนียว นุ่มและยืดหยุ่น
 • รีดโดให้เป็นแผ่นบางด้วยลูกกลิ้ง (roller) หลายชุดต่อเนื่องกัน ให้ได้แผ่นแป้งที่บาง (ความหนาหลังการรีด ประมาณ
  1 มิลลิเมตร)
 • ตัดเป็นเส้น และทำให้เป็นคลื่น (wave) ด้วยการให้เส้นเคลื่อนที่บนสายพาน (belt conveyor) ที่มีความเร็วไม่เท่ากัน
 • การนึ่งด้วยไอน้ำ (steaming) ที่อุณหภูมิ 100ซ เพื่อให้เส้นสุก ประมาณ 80 % แป้ง เกิดการเจลลาติไนซ์ (gelatinization)
  และคงรูปร่างอยู่ได้
 • ราดด้วยน้ำซุปเพื่อปรุงรส
 • ตัดให้เป็นท่อน แล้ว การจัดเรียงในพิมพ์ (molding) โดยบะหมี่แต่ละก้อนจะจัดใส่บล็อคสี่เหลี่ยมหากเป็นบะหมี่แบบซอง
  หรือใส่ในพิมพ์รูปถ้วยสำหรับบะหมี่แบบถ้วย
 • การทอด (frying) เป็นการทอดแบบน้ำมันท่วม (deep frying) ในเครื่องทอดแบบต่อเนื่อง (fryer) น้ำมันที่นิยมใช้ทอดคือ
  น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (refined palm oil) อุณหภูมิที่ใช้ทอดประมาณ 160-165 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 2 นาที
  การทอดเป็นการทำให้บะหมี่สุก และเป็นการลดความชื้นของเส้นบะหมี่ ทำให้บะหมี่แห้ง และกรอบ
  บะหมี่ที่ทอดเสร็จแล้ว
  และดูดซับน้ำมันไปประมาณ 18%
 • การทอดเป็นจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (critical control pointCCP) ของกระบวนการผลิตคุณภาพของน้ำมันที่ใช้ทอด
  และน้ำมัน ระหว่างการทอดจะตรวจสอบ เพื่อวัดค่า Acid Value และ Peroxide Value ทุกช่วงการผลิต เพื่อตรวจสอบ
  การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของลิพิด (lipid oxidation) (ป้องกันการหืน) รวมทั้งมีการกรองเศษบะหมี่ที่อาจตกค้างใน
  กระทะทอดออก และเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้ทอดใหม่เมื่อครบระยะการใช้งาน
 • การทำเย็น (cooling) หลังการทอด เส้นบะหมี่จะผ่านเครื่องเป่าลม (blower) เพื่อลดอุณหภูมิของเส้นบะหมี่ให้ต่ำกว่า 50
  องศาเซลเซียส
 • เส้นบะหมี่หลังการทำเย็นแล้วจะผ่านเข้าสู่บริเวณ high care area เพื่อตรวจจับโลหะด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ
 • ตรวจสอบน้ำหนัก และบรรจุเส้นบะหมี ใส่ซองพร้อมซองเครื่องปรุง ปิดผนึกซอง แล้วบรรจุลงกล่องเพื่อพร้อมส่งจำหน่าย

 (เข้าชม 7,440 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก