connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Septicemia / การติดเชื้อในกระแสโลหิต

การติดเชื้อในกระแสโลหิต (septicemia) หรือการติดเชื้อในกระแสเลือด คือการที่แบคทีเรียโดยเฉพาะเชื้อก่อโรค (pathogen) ติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือด แล้วไหลเวียนไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เป็นอาการหนึ่งของโรคอาหารเป็นพิษ (food poisoning)(เข้าชม 626 ครั้ง)

สมัครสมาชิก