Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

baker's yeast

Baker yeast คือ ยีสต์ (yeast) สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisea ที่ใช้เพื่อเป็น leavening agent ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (bakery) เพื่อทำให้ขนมปัง (bread) ขึ้นฟู มีทั้งแบบยีสต์สด และยีสต์แห้ง

 

 

รูปแบบ ของ baker's yeast ที่ใช้โดยทั่วไปใช้ในเบเกอรี่

ยีสต์สด (fresh yeast) คือยีสต์ที่มีชีวิตอยู่เมื่อมีความชื้นสูง มักบรรจุใส่ถุงและเก็บแช่เย็น มีอายุการใช้งานจำกัด มีข้อดีคือ เมื่อใช้ผลิตขนมปังจะมีกลิ่นหอมของกลิ่นหมักสด คือมีกลิ่นแอลกอฮอล์อ่อนๆ

ยีสต์แห้ง (active dry yeast) คือ ยีสต์ที่มีชีวิตอยู่่ได้จากการนำยีสต์สดมาผ่านการทำแห้ง (dehydration) มีลักษณะเป็นผง หรืออัดเป็นเม็ด เมื่อจะใช้ ต้องนำมาผสมน้ำและน้ำตาลเล็กน้อยเพื่อกระตุ้นให้ยีสต์เจริญเพิ่มจำนวนเซลล์ให้มากขึ้น

 

 (เข้าชม 962 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก