connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Salad oil / น้ำมันสลัด

น้ำมันสลัด (salad oil) หมายถึงน้ำมันพืช (vegetable oil) ที่ยังมีสถานะเป็นของเหลว เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 5.5 ชั่วโมง น้ำมันสลัดจะผ่านกระบวนการที่เรียกว่า winterization เพื่อแยกเอาไขมันที่มีจุดหลอมเหลวสูง เช่น
กรดไขมันชนิดอิ่มตัว (
saturated fatty acid) ออกไป ทำให้น้ำมันที่เหลือมีจุดหลอมเหลวต่ำมาก นำไปใช้เป็นส่วนผสมของ
มายองเนส และ salad dressing(เข้าชม 1,146 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก