connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Water convolvulus / ผักบุ้งจีน

ผักบุ้งจีน (water convolvulus หรือ kang-kong) ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Ipomoea aguatica Forsk อยู่ในวงศ์ Convolvulaceae
เป็นผัก (
vegetable) ส่วนที่ใช้บริโภค คือลำต้นและใบ ลำต้นมีสีเขียว มีข้อและปล้องข้างในกลวง รากจะเกิด
ที่ข้อทุกข้อที่สัมผัสกับพื้นดินหรือน้ำ

 

ลักษณะใบ เป็นใบเดี่ยว มีขอบใบเรียบ รูปใบคล้ายหอกโคนใบกว้างค่อยๆ เรียวเล็กไปตอนปลาย ปลายใบแหลม
ที่โคนใบเป็นรูปหัวใจ ใบมีความยาวประมาณ 7-15 เซนติเมตร ก้านใบยาว 3-8 เซนติเมตร

ผักบุ้งจีนเป็นแหล่งของเส้นใยอาหาร คลอโรฟิลส์ วิตามินซี (vitamin C) และบีตา-แคโรทีน

การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว

พัชราภรณ์ (2540) พบว่า การลดอุณหภูมิลงและการรักษาความชื้นให้แก่ผักแล้วเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำจะทำให้
อายุการเก็บรักษานานขึ้น พบว่าผักที่พ่น ฮอร์โมนพืช benzyladenine (BA) และหุ้มด้วย
polyethylene (PE) เก็บรักษา
ที่ 12 ± 3 องศาเซลเซียส มีอายุการเก็บรักษาได้นานที่สุดคือ 12 วัน

VDO นี้ไม่ได้ตั้งใจโฆษณาให้แต่มันตลกดี เก็บไว้ดูเองค่ะ ขออภัย

 

Reference

พัชราภรณ์ แสงโยจารย์.2540.การยืดอายุการเก็บรักษาผักบุ้งจีนการยืดอายุ (Ipomoea aquatica Forsk.) วารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2540) 32-40.

 (เข้าชม 6,178 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก