Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Young's Modulus / Modulus of Elasticity

มอดูลัสของยัง (Young's Modulus) หรือ Modulus of Elasticity (E) หรือ Stiffness ได้จากการทดสอบแรงดึง (tensile test)
หรือการทดสอบแรงกด (compression test) โดยเป็นอัตราส่วนระหว่างของความเค้นตามแนวแรง (σ) ต่อความเครียดตามยาว (ε)
ค่าโมดูลัสของยังมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตร (N/m2)

Young's Modulus

หรือความชันของกราฟระหว่างความเค้นกับความเครียดภายใต้พิกัดสัดส่วนซึ่งวัสดุมีพฤติกรรมเป็นอีลาสติก

วัตถุที่มีมอดูลัสของยังมาก แสดงว่าวัตถุมีความทนต่อการเปลี่ยนแปลงความยาว หรือวัตถุนั้นมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างน้อย
ในขณะที่มีความเค้นมากระทำ(เข้าชม 1,173 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก