connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Selective media

Selective media คือ อาหารเลี้ยงเชื้อ (culture media) ที่เติมสารบางชนิดลงไป เพื่อยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ ที่ไม่ต้องการ โดยสารที่เติมลงไปนั้นจะไม่มีผลยับยั้งการเจริญของเชื้อที่ต้องการ ตัวอย่างของอาหารเลี้ยงเชื้อประเภท selective media ได้แก่

 

References

วิกิพีเดีย อาหารเลี้ยงเชื้อ(เข้าชม 2,514 ครั้ง)

สมัครสมาชิก