Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Selective media

Selective media คือ อาหารเลี้ยงเชื้อ (culture media) ที่เติมสารบางชนิดลงไป เพื่อยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ ที่ไม่ต้องการ โดยสารที่เติมลงไปนั้นจะไม่มีผลยับยั้งการเจริญของเชื้อที่ต้องการ ตัวอย่างของอาหารเลี้ยงเชื้อประเภท selective media ได้แก่

 

References

วิกิพีเดีย อาหารเลี้ยงเชื้อ(เข้าชม 2,514 ครั้ง)

สมัครสมาชิก