connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Sodium benzoate / โซเดียมเบนโซเอต

โซเดียมเบนโซเอต (sodium benzoate) คือวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) ซึ่งเป็นเกลือโซเดียมของกรดเบนโซอิก
(
benzoic acid) อยู่ในกลุ่มเบนโซเอต (benzoate) ลักษณะเป็นผลึกสีขาวละลายได้ดีในน้ำ

 

โซเดียมเบนโซเอตใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) เพื่อการถนอมอาหารโดยใช้เป็นวัตถุกันเสืย (preservative)
มี E-number:E211ซึ่งจะทำงานได้ดีในช่วงที่อาหารมีภาวะเป็นกรด คือมีค่า
pH ต่ำกว่า 3.6 ใช้ได้ดีกับอาหารที่เป็นกรด
(acid food) หรืออาหารปรับกรด (acidified food)
ปริมาณของ sodium benzoate ท่ีใช้ต้องไม่เกินร้อยละ 0.1 ของน้ำหนัก
อาหารเท่านั้น

 

ปริมาณของกรดเบนโซอิก และเกลือโซเดียมเบนโซเอตที่อนุญาติให้ใช้ได้ในอาหาร

 

อาหาร

ปริมาณที่อนุญาติให้ใช้

(ppm, มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

คำนวณเป็นกรดเบนโซอิก)

ขนมหวานที่ทำจากนม เช่น ไอศกรีม พุดดิ้ง โยเกิร์ตปรุงแต่ง หรือผสมผลไม้ เป็นต้น

300

เนยเทียม (magarine)

1,000

ผลิตภัณฑ์น้ำผสมน้ำมัน (emulsion) ที่มีปริมาณน้ำมันต่ำกว่าร้อยละ 80 เช่น มินารีน

1,000

ผลิตภัณฑ์อิมัลชัน (emulsion) อื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์อิมัลชั่น ที่ใช้แต่งหน้าขนม เป็นต้น

1,000

ขนมหวานที่ทำจากไขมันอื่นที่มิใช่ไขมันนม เช่น ไอศกรีมดัดแปลง เป็นต้น

1,000

ผลไม้ในน้ำส้มสายชู น้ำมัน หรือน้ำเกลือ

1,000

แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด

1,000

ผลิตภัณฑ์ป้ายขนมที่ทำจากผลไม้ ยกเว้นแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด

1,000

ผลไม้กวน

1,000

ผลิตภัณฑ์ผลไม้บด ผลิตภัณฑ์ผลไม้ที่ใช้ราดหน้า และรวมทั้งกะทิ

1,000

ขนมหวานที่ทำจากผลไม้ เช่น ขนมเยลลี่ เป็นต้น และรวมทั้งขนมหวานชนิดน้ำที่มีผลไม้เป็นส่วนประกอบ เช่น ผลไม้ลอยแก้ว เป็นต้น

1,000

ผลไม้ดอง

1,000

ผลิตภัณฑ์ผลไม้ที่ใช้ทำไส้ขนม

1,000

ผลไม้ปรุงสุกหรือผลไม้ทอด

1,000

ผลิตภัณฑ์ผักหรือสาหร่ายในน้ำส้มสายชู น้ำเกลือ หรือซีอิ๊ว (soy sauce)

2,000

ผลิตภัณฑ์ป้ายขนมที่ทำจากผัก หรือถั่วหรือเมล็ดพืชอื่น ๆ เช่น เนยถั่ว

1,000

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผักบด ถั่วบด หรือเมล็ดพืชบด เช่น ซอสผัก ผักกวน
หรือแช่อิ่ม เป็นต้น แต่ไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้ายขนม เช่น เนยถั่ว เป็นต้น

3,000

ผักดอง

1,000

ผักหรือสาหร่ายปรุงสุกและผักหรือสาหร่ายทอด

1,000

ซุปและซุปใส

500

เครื่องดื่ม

200

 

Reference

1 ตารางการใช้วัตถุเจือปนอาหาร แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2547

 

 (เข้าชม 5,112 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก