Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Actin / แอกทิน

แอกทิน (actin) เป็นโปรตีนซึ่งเป็นส่วนประกอบของกล้ามเนื้อไมโอไฟบริล (myofibril) เป็นเส้นใยบาง ยาว (thin myofilament) ประกอบด้วยเส้นใยโปรตีนทรงกลม (globular protein) ต่อกันเป็นเส้น 2 เส้น พันเป็นเกลียว (double helix)

แอกทินอยู่รวมกับไมโอซิน (myosin) มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อ

 

 

 

   

 

 (เข้าชม 1,677 ครั้ง)

สมัครสมาชิก