connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Potassium bisulfite / โพแทสเซียมไบซัลไฟต์

โพแทสเซียมไบซัลไฟต์ (potassium bisulfiteหรือ potassium hydrogen sulfite ) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) อยู่ในกลุ่ม
ซัลไฟต์ (sulfite)
E-number 228

สารกลุ่มนี้มีหน้าที่

- เป็นสารกันเสีย (preservative)

- เป็นสารกันหืน (antioxidant)

 

ปริมาณที่อนุญาติให้ใช้ในอาหาร

อาหาร

ปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้

(มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม)

มันฝรั่งแช่เยือกแข็ง

50

กุ้งมังกรแช่เยือกแข็ง

30 ของเนื้อกุ้งซึ่งผ่านความร้อน หรือ

100 ของเนื้อกุ้งดิบ

แตงกวาดอง

1,000

มะกอกดอง

1,000

พืชผักผลไม้ที่รับประทานโดยไม่ผ่านความร้อน เช่น ขิง หน่อไม้ถั่วงอก เป็นต้น

ห้ามใช้

พืชผักผลไม้ชนิดแห้งและแช่อิ่ม

1,500

 

Reference

1 ตารางการใช้วัตถุเจือปนอาหาร แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2547(เข้าชม 1,115 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก