connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Genetically Modified Organism / GMO

Genetically Modified Organisms เรียกย่อว่า GMOs คือสิ่งมีชีวิต ที่ได้จากการดัดแปรทางพันธุกรรม (genetic engineering) โดยนำเอา DNA ของสิ่งมีชีวิตอื่นจากพืชหรือสัตว์มาใส่ในสิ่งมีชีวิตอีกประเภทหนึ่ง เพื่อให้มีลักษณะตามที่ต้องการ เช่น ทนต่อแมลงศัตรูพืช โรคและแมลง เน่าเสียช้าลง ทนต่อพื้นที่แห้งแล้งหรือ ให้ผลผลิตสูง มีสารอาหารบางชนิดเพิ่มขึ้น เป็นต้น ซึ่งการดัดแปรทางพันธุกรรมทำได้ทั้งกับพืชและสัตว์ ปัจจุบันพืชที่มีการดัดแปรทางพันธุกรรม ซึ่งมีการนำเข้าและส่งออกไปทั่วโลกมากที่สุด ได้แก่ ถั่วเหลือง ข้าวโพด มันฝรั่ง

อันตรายของอาหาร GMOs ขณะนี้ยังไม่มีรายงานถึงผู้ที่กินอาหารที่มีส่วนประกอบจีเอ็มโอเข้าไปแล้วเกิดผลเสียต่อร่างกาย ในระยะยาว แต่มีความกังวลต่อความเสี่ยงของการใช้ GMOs เช่น กรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้

- สารอาหารจาก GMOs อาจมีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตราย เช่น เคยมีข่าวว่ากรดแอมิโน L-Tryptophan ทำให้ผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาเกิดอาการป่วยและล้มตาย อย่างไรก็ตาม กรณีที่เกิดขึ้นนี้แท้จริงแล้วเป็นผลมาจากความบกพร่องในขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ ทำให้มีสิ่งปนเปื้อนหลงเหลืออยู่หลังจากกระบวนการทำให้บริสุทธิ์มิใช่ตัว GMOs ที่เป็นอันตราย

- สารอาหารจาก GMOs อาจมีคุณค่าทางโภชนาการไม่เท่าอาหารปกติในธรรมชาติ เช่น รายงานที่ว่าถั่วเหลืองตัดแต่งพันธุกรรมมี isoflavone มากกว่าถั่วเหลืองธรรมดาเล็กน้อย ซึ่งสารชนิดนี้เป็นกลุ่มของสารที่เป็น phytoestrogen ( ฮอร์โมนพืช ) ทำให้มีความกังวลว่า การเพิ่มขึ้นของฮอร์โมน อีสโทรเจน อาจทำให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหรือไม่ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กทารก จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาผลกระทบของการเพิ่มปริมาณสาร isoflavone ต่อกลุ่มผู้บริโภค

- ความกังวลต่อการเกิดสารภูมิแพ้ (food allergen) ซึ่งอาจได้มาจากแหล่งเดิมของยีนที่นำมาใช้ทำ GMOs นั้น ตัวอย่างที่เคยมี เช่น การใช้ยีนจากถั่ว Brazil nut มาทำ GMOs เพื่อเพิ่มคุณค่าโปรตีนในถั่วเหลืองสำหรับเป็นอาหารสัตว์

ประเทศไทยกับจีเอ็มโอประเทศไทยไม่อนุญาตให้มีการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ที่เป็นจีเอ็มโอในเชิงพาณิชย์ นอกจากอนุญาตให้นำเข้ามาเพื่อการศึกษา วิจัย ทดลอง

เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของพืช GMOs

ข้อดี ข้อเสีย
1. สามารถต้านทานโรคพืชชนิดรุนแรงได้ 1. เกิดสารก่อภูมิแพ้ (food allergen)
2. สามารถต้านทานต่อยาปราบวัชพืช 2. การต้านยาปฏิชีวนะ
3. สามารถต้านทานอุณหภูมิต่ำๆ ได้ ทนต่อสภาพการขนส่งได้ดีขึ้น สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้ 3. เกิดไวรัสชนิดใหม่หรือทนทานต่อความแห้งแล้ง ความร้อน
4. มีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น เช่น การเพิ่มปริมาณบีตา-แคโรทีน และธาตุเหล็กในข้าวเจ้า 4. เป็นทาสความรู้ทางเทคโนโลยี
. 5 เกิดศัตรูพืชที่มีความต้านทานสูงขึ้น วัชพืชชนิดใหม่ สารพิษชนิดใหม่
 

6. เกิดการผูกขาดพันธุ์พืช

References : อะไร ? คือ จีเอ็มโอ (GMOs) โดย: นางพูนศรี เลิศลักขณวงศ์(เข้าชม 1,126 ครั้ง)

สมัครสมาชิก