connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Trace mineral / เกลือแร่จำนวนน้อย

หมายถึงแร่ธาตุที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับในปริมาณเพียงเล็กน้อย เป็นมิลลิกรัม หรือไมโครกรัม ได้แก่(เข้าชม 1,422 ครั้ง)

สมัครสมาชิก