connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Thermoform-Fill-Seal

Thermoform-Fill-Seal เป็นรูปแบบของบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่มีการขึ้นรูปตัวบรรจุภัณฑ์ (bottom web) จากแผ่นพลาสติก หรือ
ฟิล์มพลาสติก ซึ่งทำให้อ่อนตัวโดยความร้อน แล้วจึงขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น ถาด ถ้วย ถุง ด้วยการใช้สุญญากาศ หรือใช้ความดัน
จากนั้นจึงบรรจุอาหารลงไปในช่องว่าง แล้วปิดผนึกด้วยความร้อน และตัดแยกออกจากกัน

บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ นิยมใช้บรรจุอาหารแช่เยือกแข็ง (frozen food) หรือ อาหารแช่เย็น (chilled food) เช่น อาหารที่พร้อม
รับประทาน (ready-to-eat)
เนื้อสัตว์ภายในบรรจุภัณฑ์ อาจมีการปรับสภาพบรรยากาศ (modified atmosphere packaging, MAP)(เข้าชม 1,273 ครั้ง)

สมัครสมาชิก