Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Ethylene Vinyl Alcohol / EVOH

Ethylene Vinyl Alcohol เป็น โคพอลิเมอร์ ของเอทิลีนกับไวนิลแอลกอฮอล์ ที่นิยมใช้สำหรับทำบรรจุภัณฑ์คือ EVOH
ที่มีเอทิลีน 32 เปอร์เซ็นต์ และ EVOH ที่มีเอทิลีน 44 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนของมอโนเมอร์ทั้งสองชนิดเป็นปัจจัยสำคัญ
ในการกำหนดสมบัติในการป้องกันการซึมผ่านเข้า-ออกของก๊าซได้ดีมากในสภาพแห้ง แต่ความไวต่อความชื้น
เมื่อความชื้นเพิ่มขึ้นทำให้การป้องกันการซึมผ่านก๊าซลดลงอย่างรวดเร็ว

หากต้องการใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสความชื้น เช่น retort pouch ถาดบรรจุอาหารพร้อมรับประทาน (ready-to-eat)
ต้องลามิเนตทั้ง 2 ด้านของ EVOH ด้วยพลาสติกที่กันน้ำได้ดี โครงสร้างที่นิยมใช้เช่น
PP/EVOH/PP

 

บรรจุภัณฑ์อาหารที่ใช้ EVOH(เข้าชม 1,702 ครั้ง)

สมัครสมาชิก