Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ความซื่อสัตย์

 

ดูข่าวที่ทำให้คนไทยไม่กล้ากินไก่

ยังจำได้ไหมน้ำนมปนเปื้อนเมลามีน ซึ่งเมลามีน ไม่ได้มีสารอาหาร แต่มีไนโตรเจนอยู่ในโมเลกุล เหมือนกับโมเลกุลของโปรตีนและการตรวจวิเคราะห์โปรตีน เป็นการหาเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจน

เพราะความไม่ซื่อสัตย์ ต้องการเพียงให้เปอร์เซ็นต์โปรตีน (แบบโกงๆ ) สูงขึ้น มีผลทำให้เด็กเจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก(เข้าชม 572 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก