connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Color sorter / เครื่องคัดสี

Color sorter หรือเครื่องคัดแยก (sorter) ด้วยสีที่ผิวของวัตถุ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อคัดแยกวัสดุที่มีสีแตกต่างกันออกจากกัน โดยใช้การถ่ายภาพและวิเคราะห์ภาพถ่าย (Image processing) เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่เก็บไว้

(Color sorter image with permission from UNITECS.p.A.)

อาหารที่ลำเลียงบนสายพานลำเลียง (belt conveyor) จะถูกถ่ายภาพ แล้วนำภาพที่ได้ไปประมวลผลในคอมพิวเตอร์ ถ้าสีของอาหารไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะถูกคัดแยกออก โดยแรงกล เช่น ใช้อากาศแรงดันสูง (compressed air) ผลักแยกออกไป

ในอุตสาหกรรมอาหาร ใช้เพื่อคัดแยกวัตถุดิบ เช่น ผัก ผลไม้ เมล็ดธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง โกโก้ ชา กาแฟ ในโรงคัดบรรจุ (packing house) หรือการคัดสีของวัตถุดิบที่นำมาใช้เพื่อการแปรรูปอาหาร ที่สีเป็นปัจจัยสำคัญทและมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น

  • ใช้แยกความแก่อ่อนของผักผลไม้ เช่น มะเขือเทศ พริก พริกที่ใช้แปรรูปทำซอสพริก น้ำจิ้มไก่ หรือพริกป่น จะใช้เฉพาะพริกที่มีสีแดงจัด

วีดีโอแสดงการคัดแยกมะเขือเทศราชินี (grape tomato) ด้วยสี

เครื่องคัดแยกสีของใบชา

ที่มา http://www.tradekorea.com/products/Color_Sorter.html

 (เข้าชม 1,798 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก