connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Dry Firm Dark meat / DFD meat

Dry Firm Dark meat หรือ DFD meat เป็นลักษณะของเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัวที่ แห้ง (dry) เนื้อแน่น (firm) และมีสีเข้ม (dark)

 

การเกิด Dry Firm Dark เกิดขึ้น เนื่องจากสัตว์ได้รับการเลี้ยงดูไม่ดี ระหว่างที่มีชีวิตทำให้กล้ามเนื้อมีปริมาณไกลโคเจนน้อย เมื่อนำมาฆ่า
ไกลโคเจนซึ่งสลายตัวเป็นกรดแล็กทิก (
lactic acid) จึงเกิดขึ้นน้อย ทำให้ระดับ pH ของเนื้อสูงกว่าปกติ

 (เข้าชม 753 ครั้ง)

สมัครสมาชิก