Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Hardness / ความแข็ง

ความแข็ง (hardness) เป็นสมบัติด้านเนื้อสัมผัส (texture properties) การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของอาหาร เพื่อให้ได้
ค่าความแข็งสามารถทำได้ด้วยการทดสอบแบบการกด (compression test) การเจาะทะลุ (penetration test)

จากกราฟการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (deformation) พร้อมแรงต้าน (force, N) ของตัวอย่างของอาหาร ความแข็ง (hardness)
ของวัสดุแสดงได้ด้วยแรงกดสูงสุด (maximum force, N) ก่อนวัสดุจะแตกหัก วัสดุที่มีความแข็งมากจะต้านทานแรงกดได้มาก
มีแรงกดสูงสุดมาก

 

 

   

 

 

 

 

 (เข้าชม 1,266 ครั้ง)

สมัครสมาชิก