Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Tetra recart

Tetra recart เป็นชื่อการค้าของบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ ซึ่งเชื่อมประสาน (laminate) กับวัสดุอื่นหลายชั้น เช่น พลาสติกให้สามรถ
ทนความร้อน ความชื้น และแรงดันได้ดี ใช้บรรจุอาหารแบบปิดผนึกสนิท (hermectically sealed contianer) เพื่อแปรรูปด้วยความร้อน (thermal processing) ในหม้อฆ่าเชื้อแรงดันสูง (retort) เพื่อทำให้อาหารปลอดเชื้อระดับ commercial sterilization

 

   

บรรจุภัณฑ์แบบ tetra recart ทำหน้าที่เหมือนกระป๋อง (can) หรือขวดแก้ว คืออาหารจะถูกบรรจจุในบรรจุภัณฑ์ แล้วปิดผนึกสนิท
ก่อนนำไปฆ่าเชื้อ (in-container sterilization) จึงใช้กับอาหารได้หลากหลาย ทั้งที่มีชิ้นเนื้อ เช่น ผัก ผลไม้ เมล็ดข้าวโพด ถั่ว และ
อาหารสัตว์ เป็นต้น

 (เข้าชม 1,028 ครั้ง)

สมัครสมาชิก