Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Raspberry / ราสเบอร์รี

Raspberry เป็นผลไม้ (fruit) ชนิดหนึ่ง การแบ่งประเภทของผลไม้ตามอัตราการหายใจจัดอยู่ในกลุ่ม non climacteric fruit

ที่มา: http://www.raspberries.us/

การแปรรูป

 (เข้าชม 713 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก