connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Kurthia / เคอร์เทีย

Kurthia เป็นชื่อสกุล (genus) ของแบคทีเรีย (bacteria) ที่ย้อมติดสีแกรมบวก (Gram positive bacteria) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเน่าเสียของอาหาร
(microbial spoilage) หลายชนิด เช่น เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก(เข้าชม 401 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก