Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Weissella

Weissella เป็นชื่อสกุล (genus) ของแบคทีเรีย (bacteria) ที่ย้อมติดสีแกรมบวก (Gram positive bacteria)
ซึ่งเป็นสาเหตุของการเน่าเสียของอาหาร (microbial spoilage) หลายชนิด เช่น เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก มีการพบ
เชื้อบ่อยในพืช และยังพบได้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร(เข้าชม 722 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก