connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Vagococcus

Vagococcus เป็นชื่อสกุล (genus) ของแบคทีเรีย (bacteria) ที่ย้อมติดสีแกรมบวก (Gram positive bacteria) ซึ่งเป็น
สาเหตุของการเน่าเสียของอาหาร (
microbial spoilage) หลายชนิด เช่น การเสื่อมเสียของเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก(เข้าชม 776 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก