Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Vagococcus

Vagococcus เป็นชื่อสกุล (genus) ของแบคทีเรีย (bacteria) ที่ย้อมติดสีแกรมบวก (Gram positive bacteria) ซึ่งเป็น
สาเหตุของการเน่าเสียของอาหาร (
microbial spoilage) หลายชนิด เช่น การเสื่อมเสียของเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก(เข้าชม 776 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก