Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Microbacterium / ไมโครแบคทีเรียม

Microbacterium เป็นชื่อสกุล (genus) ของแบคทีเรีย (bacteria) ที่ย้อมติดสีแกรมบวก (Gram-positive bacteria) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเน่าเสียของอาหาร (microbial spoilage) หลายชนิด เช่น เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก(เข้าชม 537 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก