Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Paenibacillus

Paenibacillus เป็นชื่อสกุล (genus) ของแบคทีเรีย (bacteria) ที่ย้อมติดสีแกรมลบ (Gram-negative bacteria) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเน่าเสียของอาหาร
(microbial spoilage) หลายชนิด เช่น การเสื่อมเสียของเนื้อสัตว์(เข้าชม 745 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก