Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Pan frying

Pan frying คือ การทำอาหารให้สุก (cooking) โดยการทอด (frying) ใช้น้ำมันน้อย ใช้เพียงแค่ให้น้ำมันเคลือบบนผิว
ป้องกันไม่ให้อาหารติดภาชนะทอด และความร้อนที่ใช้จะต่ำกว่า s
uteing

กระทะที่ใช้ทอดเป็นกระทะก้นตื้น (skillet) ระหว่างการทอดอาจมีการกลับด้าน เพื่อให้อาหารสุกทั่วถึง ให้เกิดกลิ่นรสที่ต้องการ
เช่น การทอดเนื้อสัตว์ แฮม เบอเกอร์ ไข่ดาว
เบคอน เป็นต้น(เข้าชม 538 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก