Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Kinematic viscosity / ความหนืดไคนีมาติก

ความหนืดไคนีมาติก (kinematic viscosity) คือ ความหนืด (viscosity) ที่วัดการไหล ภายใต้แรงโน้มถ่วงเป็นอัตราส่วน
ของความหนืดไดนามิกส์ (dynamic viscosity) ต่อ
ความหนาแน่นของของเหลว

                        kinematic viscosity         =         dynamic viscosity / ความหนาแน่น

หน่วยของความหนืดไคนีมาติก

ความหนืดไคนีมาติก (kinematic viscosity) มีหน่วยเป็นสโตก (Stoke) หรือตารางเซนติเมตรต่อวินาที (cm2/s)

 (เข้าชม 1,563 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก