Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Brookfield viscometer

มาตรความหนืดแบบบรุคฟิลด์ (brookfiled viscometer) เป็นมาตรความหนืด (viscometer) ประเภท rotational viscometer ที่ใช้วัดความหนืด (viscosity) ของของเหลว มีหน่วยเป็นเซ็นติพอยส์ (centipoise) นิยมใช้กันอย่างขว้างขวางในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อวัดความหนืดอาหารเหลว เช่น ซอส น้ำเชื่อม

 

ส่วนประกอบและหลักการทำงาน

ตัวเครื่องประกอบด้วย แท่งโลหะทรงกระบอก (Spindle) จะหมุนอยู่ในของเหลวที่ต้องการวัด โลหะทรงกระบอกนี้หมุนได้โดยต่อกับมอร์เตอร์ การวัดความหนืดจะวัดแรงเสียดทานของของเหลวออกมาเป็นค่าTorque และนำมาคำนวณ โดยการคูณด้วยค่าคงที่ ตามที่กำหนดมากับเครื่อง หรือสามารถอ่านค่า เป็น centipoise ได้โดยตรงจากเครื่อง หรือเครื่องสามารถนำมาต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์บันทึกและรายงานผลการทดสอบ

มาตรความหนืดแบบบรุคฟิลด์ แต่ละรุ่นจะมีรายละเอียดเฉพาะในการใช้งานที่แตกต่างกัน แต่โดยทั่วไป สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนคือ การเลือกขนาดของหัวทดสอบให้เหมาะสมกับช่วง ความหนืดของสารที่ต้องการวัด(เข้าชม 3,241 ครั้ง)

สมัครสมาชิก