connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Rotational viscometer

Rotational viscometer เป็นมาตรวัดความหนืด (viscometer) ที่เหมาะสำหรับของเหลวประเภท non newtonian fluid ซึ่งความหนืดขึ้นอยู่กับอัตราเฉือน เครื่องวัดความหนืด
ในกลุ่มนี้จะมีอุปกรณ์การหมุนเพื่อดูผลของอัตราเฉือน (shear rate) ต่อความเค้นเฉือน (shear stress)

ส่วนประกอบและหลักการทำงาน

มาตรวัดความหนืดแบบหมุนประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่

1. หัววัดที่มีรูปทรงเรขาคณิตที่มีการกำหนดขนาดแน่นอน

2. อุปกรณ์ทำให้เกิดการหมุนเพื่อให้หัววัด หมุนด้วยแรงบิด (torque) คงที่ และสามารถปรับค่าได้ เพื่อให้เกิดอัตราเฉือน (shear rate) ในช่วงที่ต้องการวัดค่า

3. อุปกรณ์ที่วัดค่า shear stress ซึ่งตอบสนองกับอัตราเฉือน (shear rate)

4. อุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิของเหลวซอฟแวร์

ประเภทของมาตรวัดความหนืดแบบหมุน(เข้าชม 892 ครั้ง)

สมัครสมาชิก