Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Rotational viscometer

Rotational viscometer เป็นมาตรวัดความหนืด (viscometer) ที่เหมาะสำหรับของเหลวประเภท non newtonian fluid ซึ่งความหนืดขึ้นอยู่กับอัตราเฉือน เครื่องวัดความหนืด
ในกลุ่มนี้จะมีอุปกรณ์การหมุนเพื่อดูผลของอัตราเฉือน (shear rate) ต่อความเค้นเฉือน (shear stress)

ส่วนประกอบและหลักการทำงาน

มาตรวัดความหนืดแบบหมุนประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่

1. หัววัดที่มีรูปทรงเรขาคณิตที่มีการกำหนดขนาดแน่นอน

2. อุปกรณ์ทำให้เกิดการหมุนเพื่อให้หัววัด หมุนด้วยแรงบิด (torque) คงที่ และสามารถปรับค่าได้ เพื่อให้เกิดอัตราเฉือน (shear rate) ในช่วงที่ต้องการวัดค่า

3. อุปกรณ์ที่วัดค่า shear stress ซึ่งตอบสนองกับอัตราเฉือน (shear rate)

4. อุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิของเหลวซอฟแวร์

ประเภทของมาตรวัดความหนืดแบบหมุน(เข้าชม 892 ครั้ง)

สมัครสมาชิก