connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Torque / ทอร์ก หรือ แรงบิด

การบิด ทอร์ก แรงบิด

แรงบิดท่ีกระทำให้เกิดการหมุนของวัตถุรอบจุดหมุน มีหน่วยการวัดเป็นแรง คูณด้วยระยะทางจากจุดหมุนที่ตั้งฉากกับระบาบการหมุน

ของวัตถุ(เข้าชม 348 ครั้ง)

สมัครสมาชิก