Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Torque / ทอร์ก หรือ แรงบิด

การบิด ทอร์ก แรงบิด

แรงบิดท่ีกระทำให้เกิดการหมุนของวัตถุรอบจุดหมุน มีหน่วยการวัดเป็นแรง คูณด้วยระยะทางจากจุดหมุนที่ตั้งฉากกับระบาบการหมุน

ของวัตถุ(เข้าชม 348 ครั้ง)

สมัครสมาชิก