Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Rope spores

Rope spores เกิดจากแบคทีเรียสกุล Bacillus ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมบวก มีรูปร่างเป็นท่อนสั้น สายพันธุ์ Bacillus subtilis และ Bacillus mesentericus (หรืออาจเรียกว่า Bacillus pumilus) แบคทีเรียนี้ปนเปื้อนอยู่ในขนมปัง และวัตถุดิบสำหรับผลิตขนมปัง ทำให้เกิดการเสื่อมเสีย (microbial spoilage)

แบคทีเรียกลุ่มนี้จะย่อยสลายขนมปัง และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (bakery) ทำให้มีลักษณะ เหนียวติดกัน เป็นเเส้นยืด เป็นยางคำว่า ropey-ness หมายถึงลักษณะของขนมปังที่เหนียวเป็นเส้น เหมือนเส้นใยแมลงมุม มีกลิ่นเหม็นเหมือนแคนตาลูปสุกจัด

แหล่งที่มาของเชื้อในขนมปังส่วนใหญ่มาจากวัตถุดิบประเภทของแห้ง เช่น แป้งข้าวสาลี และยีสต์แห้ง สปอร์ของเชื้อจะทนร้อนสูง ทนอุณหภูมิระหว่างการอบ (baking) ได้

หากผลิตภัณฑ์เบเกอรี่มีการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มนี้จะต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ โรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (disinfectant) หรือด้วยไอน้ำ

 (เข้าชม 671 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก