Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Guideline Daily Amounts / GDA

Guideline Daily Amounts หรือ GDA คือ การแสดงสัญลักษณ์ทางโภชนาการเพิ่มเติมจากการแสดงฉลากโภชนาการ โดยแสดงในรูปแบบเป็นค่าพลังงาน ไขมัน น้ำตาล และโซเดียม

เพื่อให้ข้อมูลสารอาหารที่มีผลต่อภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจง่ายกว่าการแสดงฉลากโภชนาการ โดยอาหารที่ต้องแสดงฉลาก GDA นี้ ได้แก่ อาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉบับที่ 305 (พ.ศ. 2550) คือ มันฝรั่งทอด หรืออบกรอบ (potato chip) ข้าวโพดคั่วหรืออบกรอบ ข้าวเกรียบ หรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง (extruded snack) ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิต และ เวเฟอร์สอดไส้

ฉลาก GDA นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนให้ผู้บริโภคที่ควรจำกัดปริมาณพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม จากอาหารว่าง เป็นการให้ข้อมูลด้านโภชนาการแก่ผู้บริโภค และสนับสนุนมาตรการป้องกันปัญหาด้านโภชนาการต่อไป สำหรับ ฉลาก GDA ที่ใช้ในประเทศไทย จะมีข้อแตกต่างจากฉลากที่ใช้ในบางประเทศ คือ ไม่ต้องแสดงปริมาณไขมันอิ่มตัว (saturated fat)(เข้าชม 523 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก