Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Fourme d'Ambert

Fourme d'Ambert เป็นเนยแข็ง (cheese) ชนิดหนึ่งจากประเทศฝรั่งเศส เป็นเนยแข็งที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน
ตั้งแต่ยุคโรมัน และเป็นเนยแข็งที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งของฝรั่งเศส

Fourme d'Ambert เป็นเนยแข็งในกลุ่ม ที่มีเนื้อสัมผัสค่อนข้างแข็ง (semi hard cheese) เนื้อแน่น เป็นครีม มีผลิตจาก
น้ำ
นมวัว ที่ผ่านการพาสเจอไรซ์ (pasteurization)

บ่มด้วยสปอร์ของ Penicillium roqueforti เป็นเวลาอย่างน้อย 28 วัน ทำให้เกิดลายเส้นของเชื้อราสีเขียว แกมสีน้ำเงิน
อยู่บนเนื้อเนยแข็งสีครีมออกเหลือง มีกลิ่นเฉพาะตัว

 

.(เข้าชม 373 ครั้ง)

สมัครสมาชิก