Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Time gravity filling machine

Time gravity filling machine เป็นเครื่องบรรจุ (filling machine) ที่ใช้บรรจุอาหารเหลวให้ได้ระดับที่ต้องการ โดยการบรรจุ
ระบบแรงโน้มถ่วง ซึ่งอาศัยความหนืดของของเหลวเป็นตัวกำหนดเวลาในการบรรจุ หากของเหลวมีความหนืดสูงก็จะไหลช้ามาก
ใช้เวลานาน จึงไม่เหมาะกับลักษณะการบรรจุแบบนี้

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้

ใช้บรรจุอาหารเหลวที่มีความหนืดต่ำ ไม่มีชิ้นเนื้อ เช่น น้ำดื่ม เครื่องดื่มน้ำผลไม้ เครื่องดื่มอลกอฮอล์ สี หมึก สารเคมีที่มีฤทธิ์
กัดกร่อน เช่น กรด

ส่วนประกอบ

  • ถังเก็บผลิตภัณฑ์
  • วาล์ว (valve)
  • หัวบรรจุ
  • ปั๊ม (pump)
  • สายอ่อน (hose)

หลักการทำงาน

ปั๊มจะสูบผลิตภัณฑ์อาหารเหลวจากแหล่งจ่าย (bulk supply) ขึ้นไปเก็บไว้ในถังเก็บผลิตภัณฑ์ (product tank) ซึ่งอยู่ทางด้านบน
เหนือเครื่องบรรจุ โดยมีวาล์วควบคุมการทำงานให้เปิดและปิด เมื่อวาล์วเปิดของเหลวจะไหลตามแรงโน้มถ่วงจากถังบรรรจุภัณฑ์
ลงสู่ภาชนะบรรจุ ระดับของของเหลวที่เติมจะถูกกำหนดด้วยระดับของท่อน้ำล้น

 

ที่มาhttp://www.fillers.com/time%20gravity%20filling%20machine%20guide.htm

 

การบรรจุของเหลวด้วยแรงโน้มถ่วงนี้ จะไม่เกิดปัญหาเรื่องการหยดก่อนและหลังบรรจุ และระบบนี้ไม่เหมาะกับผลิตภัณฑ์
ประเภทของเหลวที่มีความหนืดสูง ซึ่งจะทำให้ไหลช้ามาก

ข้อดี

  • เป็นเครื่องบรรจุชนิดที่ประหยัดที่สุด
  • เหมาะอย่างยิ่งที่ใช้กับสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

 (เข้าชม 812 ครั้ง)

สมัครสมาชิก