Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Potato dextrose agar

Potato dextrose agar (ตัวย่อ "PDA") เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ (nutrient agar) ที่ประกอบด้วยมันฝรั่งและน้ำตาลเด็กซ์โทรส (dextrose) นิยมใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับรา ยีสต์ และแบคทีเรีย

เตรียมได้จากนำ มันฝรั่งมาหั่นเป็นชิ้นบางๆ 300 กรัม ต้มในน้ำ 30 นาที กรองแล้วจึงใส่ในอาหาร เติมเด็กซ์โทรส และวุ้น (agar) อย่างละ 20 กรัม แล้วจึงนำไปนึ่งฆ่าเชื้อที่ความดัน 15 psi เป็นเวลา 15 นาที(เข้าชม 962 ครั้ง)

สมัครสมาชิก